ĐIều Kiện Tham Dự 07/04/2018

Giới Thiệu Giải Đấu

 
Đấu tốc độ 8 người

  • Bắt đầu vào 07:00 mỗi ngày - kết thúc vào 23:00. Ngư thủ được quyền báo danh ngay khi bắt đầu và yêu cầu mở chỉ số đạn 30.
  • Mỗi lần tham gia, Ngư thủ sẽ trả phí nhất định:
    • Vòng miễn phí 2.000 Xu
    • Vòng trung cấp 12.500 Xu
    • Mỗi trận cần đủ 8 Ngư thủ để bắt đầu.